Silja Ros. Snipa. Typ Sjöbjörn j:r.

Vid hemmahamnen på Bärsta Beach

Interiör akterut

Interiör förut

Powered by WordPress. Designed by WooThemes